Informace o závodě ATLAS ADVENTURE

Otevřený závod juniorských hlídek v extrémních sportech, seriál závodu Mistrovství ČR mládeže do 21 let, Otevřený závod v Extrémních sportech (dospělí), Přebor ČR Hasičů v Extrémních sportech. Historie závodu sahá do roku 1996. Obdobný závod pro děti a mládež pořádá pouze jeden oddíl v ČR. Účastníci závodí ve dvojicích (hlídkách) a jejich úkolem je absolvovat jednotlivé etapy závodu v co nejkratším čase. Závod se zaměřuje na zhodnocení všestranných dovedností mládeže při pobytu v přírodě, všechny úkoly jsou postaveny úměrně schopnostem, tak aby při průměrné znalosti v oblasti bylo možné je absolvovat. Rozhoduje vytrvalost, práce s mapou, obratnost a spolupráce. Závod se skládá z několika disciplín:

 • Orientace - závodníci se budou pohybovat podle turistické mapy nebo mapy pro orientační běh (mapy dodá pořadatel).
 • Jízda na horském (trekovém) kole - převážně po vedlejších cestách a v lesním terénu.
 • Lezení na skále - cesty obtížnosti III.- VI. stupně UIAA (dle kategorií), vše s horním jištěním, které zabezpečují pořadatelé.
 • Voda - nutná základní dovednost jízdy na lodi, účastníci musí být plavci.
 • Volné disciplíny - překvapení pro závodníky.

Cílová skupina

Děti, dorost i dospělí se zájmem o pobyt v přírodě, outdoorové sporty, orientační běh, a další sportovní činnosti. Pro mladší děti je otevřena kategorie spolu s dospělým závodníkem, tak aby byl zaručen dohled. Každoročně navštěvuje závod několik oddílů pracujících s lezeckou mládeží: Trutnov, Praha, Lipník nad Bečvou, Frýdek-Místek, Orlová, Jeseník, Vrbno pod Pradědem. Účastní se ho též oddíly a jednotlivci se zaměřením na orientační běh a vodní sporty (Vodní záchranná služba Krnov). Počet účastníků se každoročně pohybuje okolo 60 dvojic.

Pořadatel

Horolezecký klub Atlas Opava (hlavní pořadatel), Sportovní klub HZS MSK. Ředitelka závodu: Zuzana Kroutilová, hlavní rozhodčí: Libuše Dobrá.

Místo konání

Zálesí - Budišov nad Budišovkou (okres Opava). Trať závodu je zasazena do oblasti Přírodního parku Moravice, který nám poskytuje možnost lezení (cvičná horolezecká skála Kružberk), sjezd řeky (Moravice), mapu orientačního běhu a mnoho turistických a cyklistických tras.

Zabezpečení

Trať závodu je postavena úměrně podle věku účastníků a je vedena převážně mimo hlavní komunikace (při výjezdu na komunikaci jsou, jak řidiči, tak závodníci, upozorněni na nebezpečí). Bez funkčního kola a cyklistické přilby nebude závodník vpuštěn na trať. Při lezení na skalách jsou závodníci jištění (toprope/shora) organizátory, bez přilby je závodníkům zamezen přístup pod skálu. Sjezd řeky bude proveden na zapůjčených, prověřených lodích s plovací vestou a přilbou. Při lanových disciplinách jsou závodníci povinni nosit přilbu. V povinném vybavení na trati je lékárnička.

 

Pravidla Atlas Adventure:

 

 • Celou dobu závodu musí být dvojice spolu – na dohled.
 • Všechny disciplíny plní oba závodníci – podle daných pravidel disciplín.
 • Závodníci se musí chovat ohleduplně k sobě i k přírodě v okolí, závodit fair play, dodržovat nejen pravidla závodu, ale také pravidla slušného a kamarádského chování, dodržovat dopravní předpisy – závod se koná za plného provozu bez omezení, musí si poskytnout vzájemně v případě nouze první pomoc či jinou nutnou pomoc a podporu v případě ohrožení zdraví.
 • Závodníci taktéž musí závodit s úsměvem a radostně.
 • Závodníci si mohou otevřeně přijít promluvit o jakémkoli problému týkajícím se závodu či výsledků s rozhodčím či ředitelem závodu – věříme, že vše vyřešíme vzájemnou dohodou bez nutnosti podávat protest. V případě oficiálně podaného protestu musí být složen vklad ve výši 500 Kč a budeme se řídit oficiálním postupem a pravidly ČAES – viz. www.caes.cz
 • Po zkušenostech upozorňujeme, že pokud bude ze dvou zdrojů potvrzena cizí dopomoc závodníkům na trati (i mapová rada), bude tým diskvalifikován.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu disciplín a pravidel závodu do jeho startu, či při závažných okolnostech i v jeho průběhu.
 • Počasí se zavazuje být slunečné, avšak také si vyhrazuje právo změny.
 • Závod se koná za každého počasí a za plného silničního provozu!
 • Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí , prohlašují, že jsou plavci – toto stvrzují při prezentaci podpisem.