Přihláška k závodu

Po odeslání přihlášky bude na email vedoucího týmu zaslána informace o jejím přijetí a s rozpisem všech plateb. Před odesláním přihlášky si prosím přečtěte podrobné informace pro závodníky. Nezletilí účastníci musí při startu předložit potvrzení zákonného zástupce (rodiče) se souhlasem startu (písemnou přihlášku) - potvrzení ke stažení. Tučně označené položky jsou povinné.

Emailem vám bude sdělena celková částka k platbě. V případě objednávání stravy pro nezávodníky kontaktujte prosím www.daviduvmlyn.cz.

seznam přihlášených


On-line přihlášky nejsou aktivní.